SKŁAD ZESTAWU RATOWNICZEGO PSP R-1

SKŁAD ZESTAWU RATOWNICZEGO PSP R-1 wg standardu KSRG z lipca 2013r. I. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych. II. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii. 1. Rurki ustno-gardłowe wielorazowe ( 6 rozmiarów ) 2. Jednorazowe maski krtaniowe lub jednorazowe rurki krtaniowe 3szt. 3. Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3szt. 4. […]